1 માં મલ્ટી એર એક્સપર્ટ 5

1 માં મલ્ટી એર એક્સપર્ટ 5

  • DF-AF1838KH Multi Air Expert (5 in 1) /Air Cooler/Whole Room Heater/Air Washer/Humidifier /Air purifier/PTC heater with humidifier/Temperature Display/4 speed :Hi, Mid,Low, Slient/ 4 wind mode: Nat...

    DF-AF1838KH મલ્ટિ એર એર એક્સપર્ટ ...

    * કાર્ય 【5 માં 1 એર કૂલર અને હીટર】 આ એર કૂલર અને હીટર મલ્ટિ ...